Nl  Fr  

Totalen

   2005  2006  2007 2008  2009 2010
2011 
2012
2013
2014
2015
 
jan 384.057 417.378 472.797 547.775 480.384 463.500 543.516 536.868 534.627 606.847 598.426  
 feb 412.020 396.151 461.650 547.747 469.041 477.629 573.794 537.791 520.830 584.219 605.778  
 maa 509.327 463.718 546.761 552.420 526.907 572.915 618.084 601.328 591.479 649.039 714.758  
 apr 622.643 432.309 538.076 652.694 564.817 606.284 595.248 594.983 676.457 686.559 734.135  
 mei 754.761 513.637 573.126 637.893 548.512 589.496 655.974 646.979 681.456 756.569  
 jun 838.714 531.664 584.123 635.675 597.446 630.121 651.160 633.661 640.271 764.410  
 jul 1.073.794 456.488 527.831 591.844  536.836 562.263 571.702 573.308 604.213 647.765  
 aug   798.898  510.373  578.884   578.610   531.059  576.453  634.866 611.787 617.960 647.257  
 sep   525.335  481.564  536.392   596.494   561.698  634.869  656.045 581.079 625.591 689.131  
 okt 464.332 559.662 623.246 618.207   570.770 655.123 630.164 663.166 687.677 680.767  
 nov 432.559 505.269 568.527 501.099   505.477 583.226 573.816 579.676 610.527 585.401
 dec   397.052  444.740  493.871   500.854  480.947  526.077 542.307  503.114 557.007 587.875  
 TOT  7.110.937 7.213.493  5.712.953 6.505.284  6.961.312 6.373.894 6.877.956  7.246.676  7.063.740 7.348.095  
                   

ANALYSE TOTAAL VERKEER 2015 - VERGELIJKING MET 2014

Voor een vergelijking met de cijfers van het jaar voordien wordt uitgegaan van kwartaalcijfers omdat het verkeer aan LHT op werkdagen gemiddeld ondertussen 29.000 voertuigen bedraagt en tijdens weekend- en feestdagen gemiddeld “slechts” 6.500 doortochten geteld worden. Een weekend/feestdag meer of minder per maand in vergelijking met het jaar voordien maakt qua totaal verkeer een verschil van 3 à 4 % op maandbasis waar dat op trimesterbasis wordt uitgevlakt.

De verkeerscijfers 2015 per kwartaal met de procentuele verschillen in vergelijking met 2014.

Q1: + 4,3%

Het totale verkeer is in het eerste kwartaal van 2015 met 4,3% gestegen ten opzichte van het eerste kwartaal van 2014. De procentuele stijging van het vrachtverkeer is iets hoger dan de toename van het personenwagenverkeer, respectievelijk + 5,9% ten opzichte van 3,2%. In absolute cijfers een stijging van een 700-tal vrachtwagendoortochten per werkdag, wat toch substantieel is...

Opmerkelijk is bovendien het feit dat de toename van het verkeer bijna volledig automatische betalingen betreft. Het aantal transacties bij een tolontvanger daalt procentueel zelfs licht. De alsmaar stijgende automatische betalingen zijn het gevolg van het toenemend gebruik van OBU’s (on board units) voor wat de vrachtwagens betreft en van het gebruik van teletolkaarten (elektronische abonnementskaart gekoppeld aan een maandelijkse facturatie) voor personenwagens. Bij de vrachtwagens betaalt intussen 43% de tol met een OBU. Bij de personenwagens bedraagt het aandeel betalingen met een Teletolkaart 60%.

In Q1 van 2015 werd de tunnel 6 maal tolvrij gemaakt voor in totaal 14,5 uren. (In Q1 van 2014 11 maal voor in totaal 30 uren)

ANALYSE TOTAAL VERKEER 2014 - VERGELIJKING MET 2013

De verkeerscijfers 2014 per kwartaal met de procentuele verschillen in vergelijking met 2013.

Q4: +0 %

Van begin oktober tot half november werden er werken in de Beverentunnel uitgevoerd. Slechts één rijstrook in beide richtingen was hierdoor beschikbaar. Het knooppunt E34/R2 komende vanuit de richting Zelzate naar LHT was eveneens afgesloten. Door beide werven was LHT moeilijk bereikbaar wat resulteerde in een daling van het verkeer met -1 % in oktober en -4 % in november in vergelijking met 2013.
De provinciale stakingsdag van 24 november heeft eveneens bijgedragen tot de daling. Slechts 8.500 personenwagens en 3.000 vrachtwagens hebben die dag tol betaald ten opzichte van 17.000 personenwagens en 12.000 vrachtwagens op een normale gemiddelde werkdag in november.
En hoewel het verkeer in december met + 5 % toenam ten opzichte van het jaar voordien, hebben de verkeersafnames in de eerste 2 maanden van het trimester geleid tot een status quo qua verkeersaantallen op kwartaalbasis.

Tijdens Q4 werd de tunnel 8 maal tolvrij gemaakt voor een totale tijdsduur van 20 uren.


Q3: + 7,0 %

Tijdens het derde trimester is het totaal verkeer globaal gestegen met + 7 % ten opzichte van 2013. Het volume aan personenwagens neemt in dezelfde mate toe (+ 7 %). Het vrachtverkeer stijgt met + 8%. In de periode juli-september is slechts 7 uren tolvrij gereden wat duidt op weinig problemen op de R1 gedurende de zomermaanden. De verkeerstoename aan LHT in Q3 lijkt bijgevolg structureel van aard en is alvast niet het gevolg van externe verkeersproblemen of verkeerscalamiteiten.

Vanaf 21 september zijn werken gestart in de Beverentunnel. In beide richtingen blijft tot 11 november slechts één rijstrook beschikbaar in beide richtingen. De moeilijkere verkeersdoorstroming op de R2 heeft volgens eerste indicaties een negatieve invloed op het verkeersaanbod bij LHT.Q2: + 10,5%


In de maand april 2014 heeft meer verkeer gebruik gemaakt van LHT dan in april 2013.

April 2013 was een nochtans maand waarin eveneens werken op de E34 werden uitgevoerd. Een werf identiek aan de werken (Concreet: het vervangen van het wegdek over een afstand van 3 kilometer) waarvoor in mei/juni 2014 de regeling met de tolvrije spitsuren werd uitgewerkt. Een maatregel in het kader van minder hinder waarbij van 5 mei tot en met 20 juni de gebruikers van LHT geen tol moesten betalen op weekdagen tussen 7 en 9 uur en tussen 16 en 18 uur, voor beide richtingen van de tunnel.

De kostprijs van deze maatregel voor de Vlaamse Overheid bedraagt €2,75 mio.
NV Tunnel Liefkenshoek heeft hiervoor een specifieke overeenkomst met het Vlaams Gewest afgesloten.

Uit de cijfers blijkt ontegensprekelijk dat ingevolge de werken meer bestuurders gebruik hebben gemaakt van de Liefkenhoektunnel. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar: mei + 11% en juni +20%. Maar opmerkelijk is wel dat het verhoogd gebruik van de tunnel zich niet alleen situeert in de tolvrije spitsuren maar eveneens, en in dezelfde mate, is vastgesteld gedurende de daluren wanneer de tunnel wel betalend was. De files ingevolge de werken blijken dus doorslaggevender te zijn dan het al of niet moeten betalen van de tol.

Een evaluatie van de tolvrije Liefkenshoektunnel tijdens de werken op de E34/N49 en de analyse van de verkeerstromen in de buurt van de werken is beschikbaar op de website van het Agentschap Wegen en Verkeer (http://www.wegenenverkeer.be/persberichten/item/evaluatie-tolvrije-liefkenshoektunnel-tijdens-werken-e34n49.html)

Naast de voormelde tolvrije tijdsvensters werd bovendien het regime van het reguliere schaduwtol in Q2 32 uren gehanteerd. 8 uren daarvan op zaterdag 21 juni. Door asfalteerwerken richting Gent in Antwerpen West was tijdens die dag in de Kennedytunnel slechts 1 rijstrook beschikbaar met ernstige verkeershinder tot gevolg.Q1: + 11,8%

Waar in het eerste kwartaal van 2013 het verkeer ten opzichte van het eerste trimester van 2012 daalde met 1,7%, neemt het verkeer in de eerste 3 maanden van 2014 met 11,8 % toe ten opzichte van dezelfde periode in 2013.

De stijgingspercentages zijn op zich spectaculair maar houden ook in aanzienlijke mate toch verband met het winterweer. De winter van 2013 met tal van vorst- en sneeuwdagen is bijvoorbeeld zeer goed merkbaar in zowel week- als weekendverkeer in de periode januari-maart. Alleen het weekendverkeer in deze periode stijgt met gemiddeld 20 % t.a.v. vorig jaar.

Een ander typisch voorbeeld van de invloed van het winterweer op de statistieken: op 12 maart 2013 stond door sneeuwval tijdens de ochtendspits 1.600 km file op de Belgische wegen. Een record destijds. Ook de dag nadien waren de wegen nog niet volledig sneeuwvrij. Op beide dagen in 2013 maakten daardoor “slechts” 42.000 voertuigen gebruik van LHT. Op 12 en 13 maart 2014 in totaal 60.000. Een verschil van 20.000 voertuigen op een maandtotaal van 650.000.

In Q1 van 2014 werd de tunnel 11 maal tolvrij gemaakt voor in totaal 30 uren.

Kerncijfers 2014

In 2014 zijn opnieuw 2 verkeersrecords verbroken. Nog nooit hebben op jaarbasis zoveel voertuigen gebruik gemaakt van LHT als in 2014, bijna 7,9 miljoen, én voor het eerst sinds de start van de uitbating zijn meer dan 3 miljoen vrachtwagendoortochten geregistreerd.
Analyse totaal verkeer 2013 – vergelijking met 2012

Voor een vergelijking met de cijfers van het jaar voordien wordt uitgegaan van kwartaalcijfers omdat het verkeer aan LHT op werkdagen gemiddeld 25.000 voertuigen bedraagt en tijdens weekend- en feestdagen gemiddeld “slechts” 6.200 doortochten geteld worden. Een weekend/feestdag meer of minder per maand in vergelijking met het jaar voordien maakt qua totaal verkeer een verschil van 3 à 4 % op maandbasis waar dat op trimesterbasis wordt uitgevlakt.

De verkeerscijfers 2013 per kwartaal met de procentuele verschillen in vergelijking met 2012.

Q1:  - 1,7%
Q2: + 6,5%
Q3: + 4,5% 
Q4: + 6,5%

Q4:

De algemeen stijgende tendens van het verkeer in 2013 wordt in het laatste kwartaal van 2013 bevestigd: gemiddeld +6,5%.
Vooral in december is de verkeerstoename opvallend: een stijging van meer dan 10% in vergelijking met 2012 maar wanneer we vergelijken met 2011 beperkt de stijging zich tot 3% ( Cfr. verklaring Q4 – Analyse totaal verkeer 2012).
November 2013 kende geen sneeuwdagen. In november 2012 werden echter wel een aantal dagen genoteerd waar de sneeuw het verkeer danig verstoorde met een duidelijk lager verkeersaanbod dan normaal:
In Q4 werd 8 keer het systeem van schaduwtol gehanteerd (in totaal 25 uren) waarvan 5 cases in oktober, traditioneel een maand met veel verkeersoverlast.


Q3

In vergelijking met 2012 stijgt het verkeer in het derde trimester met 4,5 %. Zeer opmerkelijk is dat zowel in juli, augustus áls september het aantal personenwagens, het aantal vrachtwagens en ook het totaal verkeer dat gebruik maakte van de tunnel in dezelfde mate toenemen in vergelijking met het jaar voordien . Respectievelijk met 5, 1 en 8%.

Ondanks de procentuele verkeertoename in september ten opzichte van september 2012  blijft het totaal aantal doortochten onder het niveau van september 2011 – een maand met uitzonderlijke fileleed op de R1 - waar meer dan 656.000 doortochten werden geregistreerd. De stijging van het  aantal doortochten met 8% moet in de zin dan ook gerelativeerd worden.

De tunnel werd in Q3 6 keer tolvrij gemaakt voor een totale duurtijd van 17 uren.

Q2:

De stijging van het aantal doortochten ten opzichte van vorig jaar in Q2 is grotendeels te wijten aan werken op de E34/N49 die in de loop van de maand april werden uitgevoerd waardoor in die maand het verkeer met 14 % toenam ten opzichte van 2012. Ook in de maanden mei en juni zijn meer doortochten geregistreerd dan vorig jaar, respectievelijk 5% en 1%

Het voormelde structureel onderhoud op de N49/E34 werd uitgevoerd tussen 6 april en 2 mei 2013.
Deze werken zijn uitgevoerd in 2 fases. In een eerste fase (van 6 tot 12 april) werd de aansluiting van de Antwerpse Ring met de E34/N49 aangepakt ter hoogte van het complex Sint-Anna. Daarna was het de beurt aan de E34/N49 zelf: vanaf het complex Sint-Anna tot de afrit Melsele (13 april tot en met 2 mei).

De verkeershinder tijdens fase 1 was vrij beperkt mede omdat de uitvoeringsperiode gedeeltelijk samenviel met de paasvakantie. Tijdens fase 2 stond vooral het verkeer richting Gent op de R1 regelmatig stil en dit zowel in de ochtend- als avondspits, vanaf Antwerpen Oost tot voorbij de Kennedytunnel. Gezien de verkeersproblemen werd de Liefkenshoektunnel bijna elke werkdag tijdens de ochtendspits tolvrij gemaakt richting Gent.

Q1:

Februari 2012 was een schrikkelmaand. Hierdoor telt het eerste kwartaal van 2013 een werkdag minder. Op een kwartaaltotaal van 1,6 mio doortochten en rekening houdend met het in supra vermelde aantal doortochten op een werkdag, een verschil van +/- 1,5%. Gezien het gemiddeld verkeer per dag in Q1 van 2013 en 2012 quasi gelijk zijn,  verklaart de schrikkeldag grotendeels de globale daling van het verkeer met 1,9%.

In Q1 2013 werd de tunnel in totaal 7 uur tolvrij gemaakt. In Q1 2012 werd het schaduwtolprincipe 22 uur toegepast (10 van deze 22 uur ten gevolge een calamiteit op 17 januari 2012).