Verkeer

 

Categorie 1

2011201220132014201520162017
Januari323.988329.599322.008368.745361.081388.840459.842
Februari341.152320.316315.633357.003362.312417.108466.633
Maart368.635376.633365.618396.759435.395451.445563.874
April376.537372.854421.345423.676454.278489.432516.712
Mei406.193405.376425.713481.767446.845491.088565.910
Juni403.582390.385403.755483.394471.740508.980620.701
Juli360.225353.863372.468395.449444.748447.593496.181
Augustus402.865390.203395.150418.167445.566524.722539.323
September409.439365.051392.588428.429465.080533.685556.936
Oktober395.410414.876427.028416.385482.696534.117609.526
November350.553354.826373.638361.690414.952487.253573.831
December331.855307.487339.677353.319388.241451.952
Totaal4.470.4344.381.8074.554.6214.884.7835.165.5985.726.215

Categorie 2

2011201220132014201520162017
Januari219.528207.269212.629238.102237.345250.148306.277
Februari232.642217.475205.197227.216243.466271.656302.424
Maart249.449223.279225.861252.280279.363290.023364.573
April218.711222.129255.112262.883279.857293.626298.600
Mei249.781241.603255.743274.802264.144296.956354.133
Juni247.578243.276236.516281.016299.367321.379364.745
Juli211.477219.445231.745252.316274.428268.533288.167
Augustus232.001221.584222.810229.090245.877295.542311.241
September246.606216.028233.003260.702280.793316.211327.973
Oktober234.754248.290260.649264.382283.749312.926360.887
November223.263224.850236.889223.711265.939315.193348.068
December210.452195.627217.330234.556255.303298.144
Totaal2.776.2422.682.2712.793.4743.001.0563.206.3983.530.337

Totaal Verkeer

2011201220132014201520162017
Januari543.516536.868534.627606.847598.426638.988766.119
Februari573.794537.791520.830584.219605.778688.764769.057
Maart618.084601.328591.479649.039714.758741.468928.447
April595.248594.983676.457686.559734.135783.058815.312
Mei655.974646.979681.456756.569710.989788.044920.043
Juni651.160633.661640.271764.410771.107830.359985.446
Juli571.702573.308604.213647.765719.176716.126784.348
Augustus634.866611.787617.960647.257691.443820.264850.564
September656.045581.079625.591689.131745.873849.896884.909
Oktober630.164663.166687.677680.767766.445847.043970.413
November573.816579.676610.527585.401680.891802.446921.899
December542.307503.114557.007587.875643.544750.096
Totaal7.246.6767.064.0787.348.0957.885.8398.371.9969.256.552

Analyse totaal verkeer 2017 – vergelijking met 2016

De verkeerscijfers 2017 per kwartaal met de procentuele verschillen in vergelijking met 2016. 

Q3: + 5,6 %

In het derde kwartaal werden 2,5 miljoen doortochten genoteerd. + 5,6 % ten opzichte van dezelfde periode in 2016 of een toename van + 133.000 passages waarvan + 47.000 met een vrachtwagen.

In de maanden juli en augustus werd het wegdek vernieuwd tussen Liefkenshoek-en Tijsmanstunnel waarbij telkens per uitvoeringsfase maar 1 rijstrook beschikbaar was (met 2 versmalde rijstroken in de andere richting). Het is dan ook opmerkelijk dat ondanks de verkeershinder die veroorzaakt werd door de werken, zowel in juli (+10%) als in augustus (+4%) het verkeer toeneemt in vergelijking met 2016.

Mede ten gevolge voormelde werken, maar vooral gezien de saturatie van de R2 steeds verder toeneemt, werden in Q3 200 file-uren geregistreerd ten opzichte van 50 uren in Q3 van 2016.

De tunnel werd in Q3 7 maal tolvrij gemaakt voor een totale periode van 18 uren. Tijdens voormelde periode werd de betaalplicht van 31.000 voertuigen overgenomen door de Vlaamse overheid.

De evolutie van het vrachtverkeer tijdens de nachturen (22 – 6 uur) is opgenomen is onderstaande tabel. In vergelijking met 2016 maken in 2017 globaal meer vrachtwagens gebruik van de tunnel tijdens de nacht: een 250-tal. Vanaf september is een licht stijgende tendens vast te stellen.    

Q2: + 13,3 %

2,7 miljoen doortochten aan Liefkenshoektunnel zijn in het tweede kwartaal geregistreerd ten opzichte van 2,4 miljoen passages in dezelfde periode in 2016. Het aantal personenwagens stijgt met + 14,5 % toe. Het aantal vrachtwagens met + 11,6 %.

De zogenaamde “knip van de Leien” op 5 juni heeft het verkeersaanbod verder doen toenemen. Vooral personenwagenverkeer. In de maand juni is het aantal doortochten met personenwagens met 22% ( +110.000) gestegen ten opzichte van vorig jaar. Veel van die bijkomende gebruikers hebben voor de goedkope abonnementsformule gekozen wat resulteerde in een verdubbeling van het aantal nieuwe abonnees ten opzichte van een gemiddelde maand.

De tunnel werd in Q2 11 maal tolvrij gemaakt voor een totale periode van 29 uren. Meer dan het dubbele dan in Q2 van 2016. Gezien de tunnel enkel tolvrij wordt gemaakt wanneer er zich zware ongevallen voordoen op de R1, wijst dat erop dat er veel ongevallen gebeurden. Ergens ook logisch: hoe meer weggebruikers op de baan, hoe meer kans op ongevallen.

Door het toegenomen verkeer op de R2, neemt ook de saturatie verder toe. Het aantal geregistreerde file uren in de tunnel, op het tolplein en vooral op het traject tussen Liefkenshoek– en Tijsmanstunnel is hierdoor in Q2 met een factor 2,5 gestegen. Van 75 uren in 2016 naar 190 uren in 2017.  De werken op de Scheldelaan waardoor bijkomend verkeer moet invoegen tussen Liefkenshoek– en Tijsmanstunnel heeft het file-effect verstrekt.

Q1: + 19%

In het eerste  kwartaal in van 2017 maakten 2,463 miljoen voertuigen gebruik van Liefkenshoektunnel. In de vergelijkbare periode van 2016 werden 2,069 miljoen passages geregistreerd. Een globale verkeerstoename van + 19 %. De grootste stijging op kwartaalbasis ooit.

Het aantal doortochten met personenwagens stijgt met + 18 % (+234.000 passages). Het aantal vrachtwagenregistraties met +20 % (+ 161.000 transacties).

De Liefkenshoektunnel werd in Q1 13 maal tolvrij gemaakt. In totaal 27 uren. Tijdens voormelde tijdspanne maakten bijna 50.000 voertuigen gebruik van de tunnel. Ter vergelijking: In 2016 werd het regime van schaduwtol in Q1 “slechts” 5 keer (13 uren) gehanteerd. Dat duidt  op een groter aantal ongevallen met verkeersoverlast op de R1 dit jaar, met een  vanzelfsprekende stijging van het verkeersaanbod op de R2 tot gevolg.  

Door de groei van het verkeer nemen ook de structurele files op de R2 toe . Vooral vanaf de start van werken op de Scheldelaan begin maart – waarbij het verkeer een bepaalde omleidingsroute moet volgen - is de saturatie door het invoegende verkeer komende van de Scheldelaan op het knooppunt tussen Tijsmans- en Liefkenshoektunnel sterk toegenomen. Hierdoor nemen ook het aantal files en de fileduur toe. Waar in Q1 van 2016 59 uren file werden vastgesteld is dat aantal in Q1 van 2017 bijna verdubbeld tot 112 uren. In de maand maart zelfs verviervoudigd. 

Analyse totaal verkeer 2016 – vergelijking met 2015

De verkeerscijfers 2016 per kwartaal met de procentuele verschillen in vergelijking met 2015. 

Q4:  + 15%

De positieve trend inzake verkeersvolumes wordt in Q4 bevestigd. In het laatste kwartaal van 2016 werd, ten opzichte van 2015 een  verkeerstoename genoteerd van 15% ( +320.000 voertuigen). De sterkste groei van 2016.  

Opvallend in de cijfers is de toename van het aantal doortochten tijdens weekenddagen. Gemiddeld + 21 %.

De Liefkenshoektunnel werd in Q4 7 maal tolvrij gemaakt. In totaal 15 uren.

Op jaarbasis zijn in 2016 meer dan 9,2 miljoen doortochten geregistreerd ( + 10 % in vergelijking met 2015). 5,7 miljoen passages met een personenwagen. 3,5 miljoen met een vrachtwagen. Absolute records!

Een aantal kerncijfers van het voorbije kalenderjaar zijn toegevoegd.

Q3: + 10%

De verkeerscijfers van Q3 zijn opnieuw zeer positief.

In vergelijking met het derde kwartaal van 2015 werden + 11 % personenwagen (+ 150.000 doortochten ) en +10 % vrachtwagens (+ 80.000 passages) meer geregistreerd. In totaal 2,386 miljoen voertuigen maakten gebruik van de tunnel in Q3

De cijfers van juli (+ 0%) worden beïnvloed door het verschil in het aantal weekend/feestdagen (9 in 2015 en 11 in 2016). Op dergelijke dagen bedragen de verkeersaantallen slechts 1/4 van het verkeer op werkdagen.

In de maand augustus (+16%) werden werken uitgevoerd op de E19 richting Breda en werd een alternatieve route via Bergen op Zoom geadviseerd. Veel weggebruikers hebben daarom voor LHT gekozen. Vandaar de uitzonderlijke verkeerstoename van 19 %. Omdat in de werfzone op weekenddagen slechts 1 rijstrook in beide richtingen beschikbaar was met lange files tot gevolg, lag het gemiddelde verkeer op zaterdagen en zondagen in augustus daardoor zelfs 28 % hoger dan het jaar voordien.

Liefkenshoektunnel werd in juli 1 maal tolvrij gemaakt en in september 4 keer. Waar normaliter de gemiddelde duurtijd van het schaduwtol rijden per geval 2 uren bedraagt, werd op 14 september de tunnel  5,5 uren tolvrij gemaakt om na een ongeval de hulpdiensten toe te laten hun taken in optimale omstandigheden uit te voeren en op 15 september voor 6 uren omwille van een brandende vrachtwagen ter hoogte van het viaduct van Merksem.

Q2: + 8%

In het tweede kwartaal van 2016 zijn 2,4 miljoen voertuigen door Liefkenshoektunnel gereden. 185.000 meer of +8% dan in dezelfde periode het jaar voordien. + 8% personenwagens (+ 117.000 doortochten) en + 8% vrachtwagens (+67.000 passages).

In de maand juni, traditioneel de drukste maand van het jaar door de combinatie van woonwerk -en vakantieverkeer, werden meer dan 830.000 doortochten geregistreerd. De verkeerscijfers tijdens de werken op de R1 in 2004 en 2005 buiten beschouwing latend, een absoluut record.

Het aandeel vrachtverkeer in het totaal verkeersbeeld bedraagt 41 %. Identiek aan het percentage vrachtwagens dat in Q2 van 2015 werd genoteerd. Hoewel het vrachtverkeer in absolute cijfers verder toeneemt, zijn er momenteel geen specifiek aanwijzingen dat de op 1 april 2016 ingevoerde kilometerheffing een  invloed heeft op de vrachtwagentrafieken aan Liefkenshoektunnel.

In Q2 werd 7 maal, voor een totale tijdsduur van 15 uren, het zogenaamde regime van "schaduwtol" ingesteld. Voor de bijna 25.000 weggebruikers die op dat moment van de tunnel gebruik maakten, betaalde de overheid de tol.

Het aantal uren file in de Liefkenshoektunnel bedroeg in het tweede kwartaal 19 uren. De toenemende saturatie van de R2 tijdens de avondspits in combinatie met het invoegend verkeer van de Scheldelaan tussen Tijsmans –en Liefkenshoektunnel richting Nederland veroorzaakt bijna dagelijks file tussen 16 en 17u30.  Bovendien was op 21 juni de Beverentunnel van 9 tot 23 uur volledig afgesloten door wateroverlast. Alle verkeer richting Gent moest daardoor de R2 verlaten net na de tolinstallaties, waardoor onvermijdelijk files ontstonden in de Liefkenshoektunnel en op het ganse R2-traject.

Q1: + 12%

In het eerste  kwartaal in van 2016 maakten 2,069 miljoen voertuigen gebruik van Liefkenshoektunnel. In de vergelijkbare periode van 2015 werden 1,918 miljoen passages geregistreerd. Bijgevolg een globale verkeerstoename van + 8 %.

Het aantal doortochten met personenwagens stijgt met + 9 % (+99.000 passages). Het aantal vrachtwagenregistraties met +7% (+ 52.000 transacties).

De Liefkenshoektunnel werd 5 maal tolvrij gemaakt. In totaal 13 uren. Tijdens voormelde tijdspanne maakten 21.689 voertuigen gebruik van de tunnel.

In Q1 werden in de tunnel (en op het tolplein) 59 uren file – enkel richting Nederland - vastgesteld. De files waren enerzijds en grotendeels te wijten aan herstellingswerken die werden uitgevoerd in de Tijsmanstunnel waardoor meerdere dagen slechts 1 rijstrook beschikbaar was. Anderzijds werden ze veroorzaakt door de toenemende saturatie van de R2 tijdens de avondspits in combinatie met het invoegend verkeer van de Scheldelaan tussen Tijsmans –en Liefkenshoektunnel. 

Kerncijfers 2016

Vragen?

Heb je specifieke vragen over verkeer dan kan je terecht bij dhr. Marc Persoon, Operationeel manager, op het telefoonnummer +32 3 570 98 00.