Verkeer

 

Categorie 1

2013201420152016201720182019
Januari322.008368.745361.081388.840459.842522.145531.552
Februari315.633357.003362.312417.108466.633517.386528.053
Maart365.618396.759435.395451.445563.874594.826
April421.345423.676454.278489.432516.712585.240
Mei425.713481.767446.845491.088565.910628.401
Juni403.755483.394471.740508.980620.701623.755
Juli372.468395.449444.748447.593496.181589.500
Augustus395.150418.167445.566524.722539.323650.510
September392.588428.429465.080533.685556.936610.192
Oktober427.028416.385482.696534.117609.526672.373
November373.638361.690414.952487.253573.831578.328
December339.677353.319388.241451.952478.337505.602
Totaal4.554.6214.884.7835.165.5985.726.2156.447.8067.078.258

Categorie 2

2013201420152016201720182019
Januari212.629238.102237.345250.148306.277331.405345.532
Februari205.197227.216243.466271.656302.424318.484337.744
Maart225.861252.280279.363290.023364.573360.778
April255.112262.883279.857293.626298.600335.054
Mei255.743274.802264.144296.956354.133362.829
Juni236.516281.016299.367321.379364.745363.974
Juli231.745252.316274.428268.533288.167352.381
Augustus222.810229.090245.877295.542311.241352.656
September233.003260.702280.793316.211327.973332.743
Oktober260.649264.382283.749312.926360.887402.407
November236.889223.711265.939315.193348.068356.093
December217.330234.556255.303298.144293.928306.855
Totaal2.793.4743.001.0563.206.3983.530.3373.921.0164.175.659

Totaal Verkeer

2013201420152016201720182019
Januari534.627606.847598.426638.988766.119853.550877.084
Februari520.830584.219605.778688.764769.057835.870865.797
Maart591.479649.039714.758741.468928.447955.604
April676.457686.559734.135783.058815.312920.294
Mei681.456756.569710.989788.044920.043991.230
Juni640.271764.410771.107830.359985.446987.729
Juli604.213647.765719.176716.126784.348941.881
Augustus617.960647.257691.443820.264850.5641.003.166
September625.591689.131745.873849.896884.909942.935
Oktober687.677680.767766.445847.043970.4131.074.780
November610.527585.401680.891802.446921.899934.421
December557.007587.875643.544750.096772.265815.798
Totaal7.348.0957.885.8398.371.9969.256.55210.368.82211.253.917

Analyse totaal verkeer 2018 – vergelijking met 2017

De verkeerscijfers 2018 per kwartaal met de procentuele verschillen in vergelijking met 2017. 

Q4: + 5,9 %

De positieve trend inzake verkeersvolumes wordt in Q4 opnieuw bevestigd. In het laatste kwartaal van 2018 werd ten opzichte van 2017 een verkeerstoename genoteerd van + 5,9 % (+ 157.000 voetuigen).

De Liefkenshoketunnel wrd in Q4 "slechts" 12 uren tolvrij gemaakt.

Op jaarbasis zijn meer dan 11,2 miljoen doortochten geregistreerd (+8,5 % in vergelijking met 2017). 7,1 miljoen passages met een personenwgen. 4,1 miljoen met een vrachtwagen. Absolute records! 

Het aantal tolvrije uren bedraagt in 2018 87 uren ten opzichte van 115 uren vorig jaar. Ook de structurele files zijn afgenomen. Met - 7,6 %.

 

Q3: + 14,6 %

In het derde kwartaal is de toename van het verkeer is zeer sterk. In augustus hebben meer dan een miljoen voertuigen gebruk gemaakt van Liefkenshoektunnel! Toch dient de opmerkelijke stijging van bijna 15 % gerelativeerd. In de maanden juli en augustus in 2017 werd namelijk het wegdek vernieuwd tussen Liefkenshoek- en Tijsmanstunnel. Telkens was maar 1 rijstrook beschikbaar met files tot gevolg waardoor de R2 door veel weggebruikers vermeden werd.

Waar de toename van het aantal passages personen- en vrachtwagens eerder quasi gelijk was, is de groei van het aantal doortochten met personenwagens (+ 16%) opnieuw sterker dan de stijging van het aantal passages vrachtwagens (+ 11%). Een trend die waar te nemen is vanaf de start van de “knip van de Leien” vorig jaar.

Het weekendverkeer (voornamelijk personenwagens) blijft eveneens positief groeien. Gemiddeld procentueel zelfs meer dan het totale verkeer op werkdagen,

Doordat steeds meer verkeer gebruikt maakt van Liefkenshoektunnel wordt de theoretische maximumcapaciteit van de tunnel (40.000 voertuigen/dag ) de laatste maanden stelselmatig overschreden. Het aantal file-uren in de tunnel neemt door deze verzadiging steeds verder toe (+ 12 %).

In Q3 was het aantal uren dat Liefkenshoektunnel tolvrij werd gemaakt beperkt: 19 uren ten opzichte van 22 uren in Q3 in 2017.

 

Q2: + 6,6 %

De positieve trend inzake verkeersvolumes zet zich ook in Q2 onverminderd voort, ondanks de steeds verder toenemende saturatie van de R2.

Ten opzichte van het zelfde periode in 2017 stijgt het personenwagenverkeer met + 7,9 % en het vrachtverkeer met + 4,4 %. In totaal passeerden in Q2 2,9 miljoen voertuigen door de Liefkenshoektunnel, + 178.500 of + 6,6 % meer dan in Q2 van 2017.

De tunnel is in Q2 54 uren tolvrij gemaakt waarvan 41 uren ten gevolge de problemen met de verlichtingsarmaturen in de Kennedytunnel. Deze specifieke situatie buiten beschouwing gelaten is de tunnel voor het tweede kwartaal op rij minder regulier tolvrij gemaakt dan in 2017 (31,5 uren regulier schaduwtol).

Ten gevolge de verdere stijging van het verkeer stijgt het aantal (structurele) file-uren in de tunnel en op het tolplein sterk. Een toename van  + 50 % ten opzichte van het tweede kwartaal van 2017. Van 190 uren naar 273 uren.

Op 1 juli 2017 is, ter ondersteuning van het initiatief van de havengemeenschap om de haventerminals tijdens de nachturen te openen, het nachttarief voor vrachtwagens ingevoerd. Vanaf dan werd tussen 22 en 6 uur een doortocht met een vrachtwagen gemiddeld -75% goedkoper dan buiten de nachturen. Eén jaar na de invoering van de tariefverlaging wordt vastgesteld dat voormelde maatregel geresulteerd heeft in een toename van het vrachtverkeer tijdens de nachturen van gemiddeld bijna + 50 % .

 

Q1: + 7,4 %

In het eerste  kwartaal in van 2018 maakten 2,645 miljoen voertuigen gebruik van Liefkenshoektunnel. In de vergelijkbare periode van 2017 werden er 2,463 miljoen passages geregistreerd. Een globale verkeerstoename van + 7,4 %.

De positieve groei van het aantal doortochten personenwagens ( + 9,7 %) is sterker dan de toename van het aantal vrachtwagentransporten (+ 3,8 %). Opmerkelijk want de groeicijfers voor personen – en vrachtverkeer zijn doorgaans quasi gelijk. 

De Liefkenshoektunnel werd in Q1 6 maal tolvrij gemaakt. In totaal 12,5 uren. Ter vergelijking: In 2017 werd het regime van schaduwtol in Q1 dubbel zoveel (27,3 uren) gehanteerd. Dat duidt op minder verkeersoverlast/aantal ongevallen op de R1 in het eerste trimester van dit jaar.

Het aantal uren file op het tolplein en in de tunnel is Q1 is opnieuw toegenomen. Met + 10 %. De gemiddelde duur van structurele file tijdens de avondspits is nochtans onveranderd (Van 15u45 tot 18u00). Enerzijds is de filefrequentie gestegen en anderzijds is ten gevolge een verdubbeling van het aantal ongevallen in de Tijsmanstunnel meer file ontstaan. 

 

Kerncijfers 2018

Download hier de kerncijfers 2018.

Vragen?

Heb je specifieke vragen over verkeer dan kan je terecht bij dhr. Marc Persoon, Operationeel manager, op het telefoonnummer +32 3 570 98 00.