Verkeer

 

Categorie 1

2012201320142015201620172018
Januari329.599322.008368.745361.081388.840459.842522.145
Februari320.316315.633357.003362.312417.108466.633517.386
Maart376.633365.618396.759435.395451.445563.874
April372.854421.345423.676454.278489.432516.712
Mei405.376425.713481.767446.845491.088565.910
Juni390.385403.755483.394471.740508.980620.701
Juli353.863372.468395.449444.748447.593496.181
Augustus390.203395.150418.167445.566524.722539.323
September365.051392.588428.429465.080533.685556.936
Oktober414.876427.028416.385482.696534.117609.526
November354.826373.638361.690414.952487.253573.831
December307.487339.677353.319388.241451.952478.337
Totaal4.381.8074.554.6214.884.7835.165.5985.726.2156.447.806

Categorie 2

2012201320142015201620172018
Januari207.269212.629238.102237.345250.148306.277331.405
Februari217.475205.197227.216243.466271.656302.424318.484
Maart223.279225.861252.280279.363290.023364.573
April222.129255.112262.883279.857293.626298.600
Mei241.603255.743274.802264.144296.956354.133
Juni243.276236.516281.016299.367321.379364.745
Juli219.445231.745252.316274.428268.533288.167
Augustus221.584222.810229.090245.877295.542311.241
September216.028233.003260.702280.793316.211327.973
Oktober248.290260.649264.382283.749312.926360.887
November224.850236.889223.711265.939315.193348.068
December195.627217.330234.556255.303298.144293.928
Totaal2.682.2712.793.4743.001.0563.206.3983.530.3373.921.016

Totaal Verkeer

2012201320142015201620172018
Januari536.868534.627606.847598.426638.988766.119853.550
Februari537.791520.830584.219605.778688.764769.057835.870
Maart601.328591.479649.039714.758741.468928.447
April594.983676.457686.559734.135783.058815.312
Mei646.979681.456756.569710.989788.044920.043
Juni633.661640.271764.410771.107830.359985.446
Juli573.308604.213647.765719.176716.126784.348
Augustus611.787617.960647.257691.443820.264850.564
September581.079625.591689.131745.873849.896884.909
Oktober663.166687.677680.767766.445847.043970.413
November579.676610.527585.401680.891802.446921.899
December503.114557.007587.875643.544750.096772.265
Totaal7.064.0787.348.0957.885.8398.371.9969.256.55210.368.822

Analyse totaal verkeer 2017 – vergelijking met 2016

De verkeerscijfers 2017 per kwartaal met de procentuele verschillen in vergelijking met 2016. 

Q4:  + 11%

De positieve trend inzake verkeersvolumes wordt in Q4 bevestigd. In het laatste kwartaal van 2017 werd ten opzichte van 2016 een verkeerstoename genoteerd van 11% ( +265.000 voertuigen).

De Liefkenshoektunnel werd in Q4 in totaal 37 uren tolvrij gemaakt Het zogenaamde “siliconenincident”op 22 november zit daar voor 21 uur tussen.

Op jaarbasis zijn in 2017 meer dan 10,3 miljoen doortochten geregistreerd ( + 12 % in vergelijking met 2016). 6,4 miljoen passages met een personenwagen. 3,9 miljoen met een vrachtwagen. Absolute records!

Dat aantal tolvrije uren bedroeg in 2016 nog 60,5 uren maar piekte dit jaar naar 115 uur: bijna een verdubbeling.

Ook de structurele files zijn fors toegenomen. De geregistreerde file-uren in de tunnel en op het tolplein zijn verdrievoudigd in één jaar tijd: van 254 uren in 2016 naar 808 uren in 2017.

Q3: + 5,6 %

In het derde kwartaal werden 2,5 miljoen doortochten genoteerd. + 5,6 % ten opzichte van dezelfde periode in 2016 of een toename van + 133.000 passages waarvan + 47.000 met een vrachtwagen.

In de maanden juli en augustus werd het wegdek vernieuwd tussen Liefkenshoek-en Tijsmanstunnel waarbij telkens per uitvoeringsfase maar 1 rijstrook beschikbaar was (met 2 versmalde rijstroken in de andere richting). Het is dan ook opmerkelijk dat ondanks de verkeershinder die veroorzaakt werd door de werken, zowel in juli (+10%) als in augustus (+4%) het verkeer toeneemt in vergelijking met 2016.

Mede ten gevolge voormelde werken, maar vooral gezien de saturatie van de R2 steeds verder toeneemt, werden in Q3 200 file-uren geregistreerd ten opzichte van 50 uren in Q3 van 2016.

De tunnel werd in Q3 7 maal tolvrij gemaakt voor een totale periode van 18 uren. Tijdens voormelde periode werd de betaalplicht van 31.000 voertuigen overgenomen door de Vlaamse overheid.

De evolutie van het vrachtverkeer tijdens de nachturen (22 – 6 uur) is opgenomen is onderstaande tabel. In vergelijking met 2016 maken in 2017 globaal meer vrachtwagens gebruik van de tunnel tijdens de nacht: een 250-tal. Vanaf september is een licht stijgende tendens vast te stellen.    

Q2: + 13,3 %

2,7 miljoen doortochten aan Liefkenshoektunnel zijn in het tweede kwartaal geregistreerd ten opzichte van 2,4 miljoen passages in dezelfde periode in 2016. Het aantal personenwagens stijgt met + 14,5 % toe. Het aantal vrachtwagens met + 11,6 %.

De zogenaamde “knip van de Leien” op 5 juni heeft het verkeersaanbod verder doen toenemen. Vooral personenwagenverkeer. In de maand juni is het aantal doortochten met personenwagens met 22% ( +110.000) gestegen ten opzichte van vorig jaar. Veel van die bijkomende gebruikers hebben voor de goedkope abonnementsformule gekozen wat resulteerde in een verdubbeling van het aantal nieuwe abonnees ten opzichte van een gemiddelde maand.

De tunnel werd in Q2 11 maal tolvrij gemaakt voor een totale periode van 29 uren. Meer dan het dubbele dan in Q2 van 2016. Gezien de tunnel enkel tolvrij wordt gemaakt wanneer er zich zware ongevallen voordoen op de R1, wijst dat erop dat er veel ongevallen gebeurden. Ergens ook logisch: hoe meer weggebruikers op de baan, hoe meer kans op ongevallen.

Door het toegenomen verkeer op de R2, neemt ook de saturatie verder toe. Het aantal geregistreerde file uren in de tunnel, op het tolplein en vooral op het traject tussen Liefkenshoek– en Tijsmanstunnel is hierdoor in Q2 met een factor 2,5 gestegen. Van 75 uren in 2016 naar 190 uren in 2017.  De werken op de Scheldelaan waardoor bijkomend verkeer moet invoegen tussen Liefkenshoek– en Tijsmanstunnel heeft het file-effect verstrekt.

Q1: + 19%

In het eerste  kwartaal in van 2017 maakten 2,463 miljoen voertuigen gebruik van Liefkenshoektunnel. In de vergelijkbare periode van 2016 werden 2,069 miljoen passages geregistreerd. Een globale verkeerstoename van + 19 %. De grootste stijging op kwartaalbasis ooit.

Het aantal doortochten met personenwagens stijgt met + 18 % (+234.000 passages). Het aantal vrachtwagenregistraties met +20 % (+ 161.000 transacties).

De Liefkenshoektunnel werd in Q1 13 maal tolvrij gemaakt. In totaal 27 uren. Tijdens voormelde tijdspanne maakten bijna 50.000 voertuigen gebruik van de tunnel. Ter vergelijking: In 2016 werd het regime van schaduwtol in Q1 “slechts” 5 keer (13 uren) gehanteerd. Dat duidt  op een groter aantal ongevallen met verkeersoverlast op de R1 dit jaar, met een  vanzelfsprekende stijging van het verkeersaanbod op de R2 tot gevolg.  

Door de groei van het verkeer nemen ook de structurele files op de R2 toe . Vooral vanaf de start van werken op de Scheldelaan begin maart – waarbij het verkeer een bepaalde omleidingsroute moet volgen - is de saturatie door het invoegende verkeer komende van de Scheldelaan op het knooppunt tussen Tijsmans- en Liefkenshoektunnel sterk toegenomen. Hierdoor nemen ook het aantal files en de fileduur toe. Waar in Q1 van 2016 59 uren file werden vastgesteld is dat aantal in Q1 van 2017 bijna verdubbeld tot 112 uren. In de maand maart zelfs verviervoudigd. 

Kerncijfers 2017

Download hier de kerncijfers 2017.

Vragen?

Heb je specifieke vragen over verkeer dan kan je terecht bij dhr. Marc Persoon, Operationeel manager, op het telefoonnummer +32 3 570 98 00.