Verkeer

 

Categorie 1

201620172018201920202021
Januari388.840459.842522.145531.552553.141384.833
Februari417.108466.633517.386528.053528.181366.648
Maart451.445563.874594.826571.144404.712447.966
April489.432516.712585.240638.911226.218424.294
Mei491.088565.910628.401629.215302.469465.320
Juni508.980620.701623.755612.202491.173529.370
Juli447.593496.181589.500606.422551.688509.825
Augustus524.722539.323650.510652.586498.142566.038
September533.685556.936610.192625.585529.124600.486
Oktober534.117609.526672.373691.957477.712633.701
November487.253573.831578.328574.034376.043509.630
December451.952478.337505.602522.051375.090469.568
Totaal5.726.2156.447.8067.078.2587.183.7125.313.6935.907.679

Categorie 2

201620172018201920202021
Januari250.148306.277331.405345.532362.125329.630
Februari271.656302.424318.484337.744342.180322.166
Maart290.023364.573360.778364.193338.650393.373
April293.626298.600335.054372.474274.168356.051
Mei296.956354.133362.829371.818278.475353.645
Juni321.379364.745363.974345.151346.288403.767
Juli268.533288.167352.381356.572356.076354.268
Augustus295.542311.241352.656339.124321.787365.695
September316.211327.973332.743347.042372.606399.042
Oktober312.926360.887402.407397.508370.684423.494
November315.193348.068356.093337.165330.203383.335
December298.144293.928306.855321.924333.684360.584
Totaal3.530.3373.921.0164.175.6594.236.2474.027.1064.448.969

Totaal Verkeer

201620172018201920202021
Januari638.988766.119853.550877.084915.266714.463
Februari688.764769.057835.870865.797870.361691.197
Maart741.468928.447955.604935.337743.362841.339
April783.058815.312920.2941.011.385500.386789.345
Mei788.044920.043991.2301.001.033580.944818.965
Juni830.359985.446987.729957.353837.461933.137
Juli716.126784.348941.881962.994907.764864.093
Augustus820.264850.5641.003.166991.710819.929931.733
September849.896884.909942.935972.627901.730999.528
Oktober847.043970.4131.074.7801.089.465848.5761.057.195
November802.446921.899934.421911.199706.246892.965
December750.096772.265812.457843.975708.774830.152
Totaal9.256.55210.368.82211.253.91711.419.9599.340.79910.356.648

Analyse totaal verkeer 2021 – vergelijking met 2020

De verkeerscijfers 2021 per kwartaal met de procentuele verschillen in vergelijking met 2020.

Q1: - 11,4 %

De cijfers van Q1 worden vanzelfsprekend opnieuw sterk beïnvloed door de situatie rond COVID-19.

In de eerste 2 maanden van 2021 bedroeg de gemiddelde afname van het verkeer ten opzichte van de pré-corona maanden januari en februari van 2019 - 22 %. Het aantal personenwagendoortochten daalde met - 30 %. Het vrachtverkeer gemiddeld met - 8 %. Maart daarentegen kende wel een groei van het verkeersaanbod van + 13 % in vergelijking met maart 2020 (met de start van de eerste lockdown op 13 maart.) De toename was het grootst bij het vrachtverkeer: + 16 %. Het personenwagenverkeer groeide met + 11 %.

Mede door de verkeersafname is het totaal aantal file-uren in Q1 van 2021 afgenomen met - 36 % ten opzichte van 2020. Van 118 file-uren in 2020 naar 76 in 2021.

Liefkenshoektunnel werd in Q1 17 uren tolvrij gemaakt. Tijdens voormelde tijdspanne maakten 22.573 voertuigen gebruik van de tunnel.

 

Q2: + 32,1 %

De verkeer is in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar (de 1-ste lockdown) logischerwijs sterk gegroeid.

Wat de personenwagens betreft, nam het aantal passages met + 38 % toe ten opzichte van dezelfde periode in 2020. Voor de maanden april, mei en juni met respectievelijk met + 88%, +53% en + 7%.

Qua vrachtverkeer was de stijging eveneens significant: + 25 %. 

Voor het totaal verkeer betekent dit dat in Q2 het totaal aantal doortochten met + 32 % toeneemt ten opzichte van dezelfde periode in 2020.

Voormelde “herstel” van de verkeersdebieten heeft er toe geleid dat er opnieuw (structurele) files op de R2 ontstaan (totaal 192 uren) en eveneens dat de tunnel meer tolvrij (5 keer voor in totaal 12 uren waarvan 4 uren om chocolade op te ruimen op de R1) werd gemaakt.

Ondanks de groei zijn de verkeersaantallen nog steeds niet op het niveau van de pré-Corona periode (Q2 van 2019). Vooral ten gevolge een daling van het personenwagenverkeer (-33%) want het aantal vrachtwagenpassages daarentegen is wel toegenomen ten opzicht van 2019: Met + 3% en met een absoluut record in juni van het aantal doortochten per maand.

 

 Q3: + 6,3 %

In het derde kwartaal bedraagt de toename van het verkeer + 6,3 % in vergelijking met Q3 van 2020 waarbij de groei voor het personenwagenverkeer vrijwel identiek in aan de stijging van het vrachtverkeer: + 6% . Het herstel van de verkeersdebieten zet zich bijgevolg gestaag door.

In vergelijking met Q3 van 2019 ( pré Corona) passeert er nog steeds minder verkeer aan de Liefkenshoektunnel  (- 5%). Een daling die volledig toe te schrijven is aan het personenwagenverkeer: -12 %. Het vrachtverkeer daarentegen maakt meer gebruik van de tunnel dan voor Corona: + 7%.

Tengevolge de stijging van het verkeer neemt ook de filedruk op het tolplein en in de tunnel opnieuw toe. Het aantal file-uren in Q3 bedraagt daalt 95 uren wat weliswaar nog steeds een derde lager is dan de 125 uren in maanden juli-september van 2019.  

In Q3 was het aantal uren dat de Liefkenshoektunnel tolvrij werd gemaakt beperkt. Slechts 5 maal en in totaal 12 uren werd het regime van schaduwtol door het Vlaams Verkeerscentrum ingesteld.

 

Q4: +22 %

De 2-de lockdown in 2020 had een zeer duidelijke impact op het verkeer in Q4 van dat jaar. In vergelijking met de pré-Coronaperiode nam  het totaal verkeer af met - 18 %. Die afname is in Q4 van 2021, en ondanks de Corona-maatregelen, quasi volledig hersteld. Vooral de toename van het vrachtverkeer zorgt hiervoor:  + 13 %.

De groei van het aantal vrachtwagendoortochten blijkt ook de jaarcijfers met in 2021 een gemiddelde positieve groei van 10%. Die toename was het meest uitgesproken in de tweede jaarhelft.

In 2021 maakte globaal 10 procent meer verkeer gebruik van de tunnel in vergelijking met 2020. In totaal gaat het om meer dan 10,2 miljoen doortochten.

Toch blijven de coronamaatregelen ook in 2021 een duidelijke invloed hebben op de verkeerscijfers: Het totaal aantal doortochten ligt nog steeds 10% lager dan in 2019. Vooral het personenwagenverkeer zorgt voor deze afname.

 

Kerncijfers 2020

Download hier de kerncijfers van 2020.

Vragen?

Heb je specifieke vragen over verkeer dan kan je terecht bij dhr. Marc Persoon, algemeen manager, op het telefoonnummer +32 3 570 98 07.