Abonnementen

 

Teletolsysteem

Vanaf 1 maart 2018 worden enkel nog Teletolbadges uitgereikt in plaats van Teletolkaarten.

De in omloop zijnde Teletolkaarten worden systematisch omgeruild door onze diensten. U hoeft hiervoor zelf niks te ondernemen. U krijgt hierover te gepasten tijde bericht.

 

U rijdt met een personenwagen (hoogte < 3m) en gebruikt regelmatig de Liefkenshoektunnel?

Kies dan voor ons Teletolsysteem!

U geniet zo van het meest voordelige tarief en betaalt achteraf via een overzichtelijke factuur. De passages verlopen bovendien vlotter en comfortabeler dankzij de handige teletolbadge!

Klik hier om uw Teletolbadge aan te vragen.

 

Gebruikt u de Liefkenshoektunnel met de vrachtwagen?

Gebruik dan een OBU waarmee u ook de kilometerheffing kan betalen. De OBU's van Axxès, Total (AS24), Telepass, Toll4europe en Eurotoll (eveneens te verkrijgen via Transport en Logistiek Vlaanderen) kunnen immers zowel gebruikt worden voor de betaling van de kilometerheffing als voor de tol aan Liefkenshoektunnel.

Met een dergelijke OBU geniet u niet alleen van de voordeligste tarieven, de doortocht aan de Liefkenshoektunnel verloopt vlotter en comfortabeler. Eén betaalmiddel voor Liefkenshoektunnel én de kilometerheffing volstaat en u ontvangt één gegroepeerde factuur.

Tal van voordelen dus!

Meer informatie hieromtrent kan u hier vinden.

Voor Belgische transporteurs en logistieke dienstverleners of buitenlandse transporteurs en logistieke dienstverleners met een Belgische vestiging: Transport en Logistiek Vlaanderen.

Documenten teletol

Download de documenten met alle informatie om een teletolbadge aan te vragen.

Aanvraag Teletolbadge

Mandaat SEPA

Algemene voorwaarden

Hoe werkt het teletolsysteem?

Gebruik
Het systeem is snel en eenvoudig. U neemt de laan aangeduid met de gele tekst "ABONNEES", rij langzaam in de laan en hou afstand met het voertuig voor u. Uw badge piept, het licht wordt groen en de slagboom gaat omhoog: u kunt doorrijden!

Facturatie en betaling
Zodra u op het einde van de maand een omzet heeft van € 100 of meer, ontvangt u een factuur. Indien het bedrag minder is dan € 100, wordt de facturatie overgeheveld naar de volgende maand. Halfjaarlijks, op 30 juni en 31 december worden alle doortochten – ongeacht uw omzet – gefactureerd. Het bedrag wordt 20 dagen na factuurdatum via een Europese bank (Sepa Direct Debit) geïncasseerd. 

Voorwaarden
Het systeem is bestemd voor regelmatige gebruikers met een omzet van minimum € 50 inclusief btw op jaarbasis. Als u voormeld minimumsaldo niet haalt, wordt het verschil extra gefactureerd op het einde van het jaar. U betaalt dus minimum € 50 per jaar. Rijdt u meer, dan betaalt u gewoon het teletoltarief voor de passages. Per teletolbadge betaalt u een waarborg van € 40. Het contract is voor onbepaalde duur geldig. 

Voorbeeld: klant vanaf september 2011
September 2012

  • Omzet voor de periode oktober 2011 tot september 2012 bedraagt € 65. 
  • Omzet > € 50. Geen extra kosten. 

September 2013

  • Omzet voor de periode oktober 2012 tot september 2013 bedraagt € 30.
  • Omzet < € 50. Kosten: € 20 (€ 50-€ 30). 

September 2014

  • Omzet voor de periode oktober 2013 tot september 2014 bedraagt € 10. 
  • Omzet < € 50. Kosten: € 40 (€ 50-€ 10). 

Het contract is voor onbepaalde duur geldig.

Gebruik Teletolbadge

In onderstaande film zie je hoe de teletolbadge werkt.

Bijkomende Teletolbadge(s)

Bent u reeds klant en wilt u bijkomende Teletolbadges? Dat kan heel eenvoudig!
Schrijf € 40 waarborg per bijkomende Teletolbadge plus € 8 portkosten over op ons rekeningnummer BE78 3350 2439 9586 en vermeldt uw klantnummer en het aantal extra Teletolbadges. Zodra wij de betaling ontvangen hebben sturen wij de Teletolbadge(s) aangetekend op. 

Bv. 1 bijkomende Teletolbadge: € 48 – 3 bijkomende Teletolbadges € 128.

Welke laan kiezen

 


U kan terecht in alle tollanen aangeduid met de gele tekst "ABONNEES" en/of het logo "Teletol" waarbij laan 1 is voorbehouden voor vrachtwagens.
Zo geniet u onder alle omstandigheden van een vlotte doortocht

Openingsuren loket

Het klantenloket is telefonisch bereikbaar alle werkdagen van 8 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur.

Partnership

U kan eventueel ook (voor vrachtwagens) Teletolbadges bekomen bij:

Transport en Logistiek Vlaanderen
Land Van Rodenlaan 20
9050 Gent
Tel: +32 9 210 82 10
Fax: +32 9 232 22 79
info@transportenlogistiekvlaanderen.be
www.transportenlogistiekvlaanderen.be

 

Belangrijke opmerking voor buitenlandse klanten

De algemene regel is dat diensten verstrekt aan een BTW-plichtige cliënt in principe geacht worden plaats te vinden in het land waarin de cliënt gevestigd is. Voor een dienst verstrekt aan bv. een Nederlandse BTW-plichtige cliënt, dient op basis van de B2B-hoofdregel geen (Belgische) BTW in rekening gebracht, maar moet de cliënt de Nederlandse BTW voldoen via zijn eigen BTW-aangifte.

Er bestaat echter één belangrijke afwijking op voormelde regel, namelijk: houdt de dienst verband met een onroerend goed dan is de plaats van de dienst in alle gevallen de plaats waar het onroerend goed gelegen is - zowel bij B2B-transacties als bij B2C-transacties - en moet de BTW van dat land aangerekend worden.

Aangezien de diensten die NV Tunnel Liefkenshoek levert betrekking hebben op een onroerend goed (tol voor de Liefkenshoektunnel) dient 21 % Belgische BTW aangerekend/gefactureerd te worden.