Abonnementen

 

Teletolsysteem

U rijdt met een personenwagen (hoogte < 3m) en gebruikt regelmatig de Liefkenshoektunnel?

Kies dan voor ons Teletolsysteem!

U geniet zo van het meest voordelige tarief en betaalt achteraf via een overzichtelijke factuur. De passages verlopen bovendien vlotter en comfortabeler dankzij de handige Teletolbadge!

Online klant worden

 

Gebruikt u de Liefkenshoektunnel met de vrachtwagen?

Gebruik dan een OBU waarmee u ook de kilometerheffing kan betalen. De OBU's van Axxès, Total (AS24), Telepass, Toll4europe en Eurotoll (eveneens te verkrijgen via Transport en Logistiek Vlaanderen) kunnen immers zowel gebruikt worden voor de betaling van de kilometerheffing als voor de tol aan Liefkenshoektunnel.

Met een dergelijke OBU geniet u niet alleen van de voordeligste tarieven, de doortocht aan de Liefkenshoektunnel verloopt vlotter en comfortabeler. Eén betaalmiddel voor Liefkenshoektunnel én de kilometerheffing volstaat en u ontvangt één gegroepeerde factuur.

Tal van voordelen dus!

Meer informatie hieromtrent kan u hier vinden.

Voor Belgische transporteurs en logistieke dienstverleners of buitenlandse transporteurs en logistieke dienstverleners met een Belgische vestiging: Transport en Logistiek Vlaanderen.

Hoe werkt het teletolsysteem?

Gebruik
Het systeem is snel en eenvoudig. Neem een voorbehouden laan voor abonnees. Rij langzaam in de laan en hou afstand met het voertuig voor u. Uw badge piept, het licht wordt groen en de slagboom gaat omhoog: u kunt doorrijden!

Facturatie en betaling
Zodra u op het einde van de maand een omzet heeft van € 100 of meer, ontvangt u een factuur. Indien het bedrag minder is dan € 100, wordt de facturatie overgeheveld naar de volgende maand. Halfjaarlijks, op 30 juni en 31 december worden alle doortochten – ongeacht uw omzet – gefactureerd. Het bedrag wordt 20 dagen na factuurdatum via een Europese bank (Sepa Direct Debit) geïncasseerd. 

Voorwaarden
Het systeem is bestemd voor regelmatige gebruikers met een omzet van minimum € 50 inclusief btw op jaarbasis. Als u voormeld minimumsaldo niet haalt, wordt het verschil extra gefactureerd op het einde van het jaar. U betaalt dus minimum € 50 per jaar. Rijdt u meer, dan betaalt u gewoon het teletoltarief voor de passages. Per Teletolbadge betaalt u een waarborg van € 40. Het contract is voor onbepaalde duur geldig. 

Voorbeeld: klant vanaf september 2019
September 2020

  • Omzet voor de periode oktober 2019 tot september 2020 bedraagt € 65. 
  • Omzet > € 50. Geen extra kosten. 

September 2021

  • Omzet voor de periode oktober 2020 tot september 2021 bedraagt € 30.
  • Omzet < € 50. Kosten: € 20 (€ 50-€ 30). 

September 2022

  • Omzet voor de periode oktober 2021 tot september 2022 bedraagt € 10. 
  • Omzet < € 50. Kosten: € 40 (€ 50-€ 10). 

Het contract is voor onbepaalde duur geldig.

Gebruik Teletolbadge

In onderstaande film zie je hoe de Teletolbadge werkt.

Bijkomende Teletolbadge(s)

Bent u reeds klant en wilt u bijkomende Teletolbadges? Dat kan heel eenvoudig!

Online bijkomende teletolbadges bestellen

Wijzigen rekeningnummer

Rekeningnummer wijzigen?

Vul onderstaande mandaat in met je nieuwe bankgegevens, onderteken het document en mail dit naar klantenservice@liefkenshoektunnel.be.
Slechts na ontvangst van voormeld mandaat kunnen wij uw gegevens aanpassen.

document "mandaat SEPA"

Opzeg Teletolcontract

Dit kan door het inleveren van de Teletolbadge(s) – per post of ter plaatse – zodat uw klantendossier volledig kan afgesloten worden en, na saldering van alle openstaande facturen, de waarborg van de badges kan worden teruggestort.

Aan het klantenloket (i-tol) bevindt zich een "dropbox" waar de inlevering van de Teletolbadge(s) op elk moment van de dag kan gebeuren.

Openingsuren klantendienst

De klantendienst is alle werkdagen telefonisch bereikbaar van 8 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur.

Welke laan kiezen

U kan terecht in alle tollanen aangeduid met het logo "Teletol" waarbij laan 1 is voorbehouden voor vrachtwagens.
Zo geniet u onder alle omstandigheden van een vlotte doortocht

Partnership

U kan eventueel ook (voor vrachtwagens) Teletolbadges bekomen bij:

Transport en Logistiek Vlaanderen
Land Van Rodenlaan 20
9050 Gent
Tel: +32 9 210 82 10
info@tlv.be
www.tlv.be

 

Belangrijke opmerking voor buitenlandse klanten

De algemene regel is dat diensten verstrekt aan een BTW-plichtige cliënt in principe geacht worden plaats te vinden in het land waarin de cliënt gevestigd is. Voor een dienst verstrekt aan bv. een Nederlandse BTW-plichtige cliënt, dient op basis van de B2B-hoofdregel geen (Belgische) BTW in rekening gebracht, maar moet de cliënt de Nederlandse BTW voldoen via zijn eigen BTW-aangifte.

Er bestaat echter één belangrijke afwijking op voormelde regel, namelijk: houdt de dienst verband met een onroerend goed dan is de plaats van de dienst in alle gevallen de plaats waar het onroerend goed gelegen is - zowel bij B2B-transacties als bij B2C-transacties - en moet de BTW van dat land aangerekend worden.

Aangezien de diensten die Tunnel Liefkenshoek nv levert betrekking hebben op een onroerend goed (tol voor de Liefkenshoektunnel) dient 21 % Belgische BTW aangerekend/gefactureerd te worden.

Algemene voorwaarden

Download hier onze algemene voorwaarden.