Abonnementen

 

Teletolsysteem

Gebruikt u de liefkenshoektunnel regelmatig? Kies dan voor het teletolsysteem!

Teletol systeem

U geniet zo van het meest voordelige tarief en betaalt achteraf via een overzichtelijke factuur. De passages verlopen bovendien vlotter en comfortabeler dankzij de handige teletolkaart!

 

 

Gebruikt u de liefkenshoektunnel met de vrachtwagen? Betaal dan met een OBU!

OBUsysteem

Bij aankomst registreert een antenne uw OBU automatisch waarna de slagboom open gaat, het licht op groen springt en u uw weg kan vervolgen. Heel eenvoudig. Bovendien geniet u met de OBU van het laagste toltarief en kan je er ook in Frankrijk en Spanje de tol mee betalen.

Meer info over de OBU

Documenten teletol

Download de documenten met alle informatie om een teletolkaart aan te vragen.

Aanvraag Teletolkaart

Mandaat SEPA

Algemene voorwaarden

Hoe werkt het teletolsysteem?

Gebruik
Het systeem is snel en eenvoudig. U neemt de laan aangeduid met de gele tekst "ABONNEES", opent uw raam en houdt uw teletolkaart voor de antenne. Het kaartnummer wordt geregistreerd en de slagboom gaat open. Het teletolsysteem verwerkt uw doorgang binnen de seconde.

Facturatie en betaling
Zodra u op het einde van de maand een omzet heeft van € 100 of meer, ontvangt u een factuur. Indien het bedrag minder is dan € 100, wordt de facturatie overgeheveld naar de volgende maand. Halfjaarlijks, op 30 juni en 31 december worden alle doortochten – ongeacht uw omzet – gefactureerd. Het bedrag wordt 20 dagen na factuurdatum via een Europese bank (Sepa Direct Debit) geïncasseerd. 

Voorwaarden
Het systeem is bestemd voor regelmatige gebruikers met een omzet van minimum € 50 inclusief btw op jaarbasis. Als u voormeld minimumsaldo niet haalt, wordt het verschil extra gefactureerd op het einde van het jaar. U betaalt dus minimum € 50 per jaar. Rijdt u meer, dan betaalt u gewoon het teletoltarief voor de passages. Per teletolkaart betaalt u een waarborg van € 40. Het contract is voor onbepaalde duur geldig. 

Voorbeeld: klant vanaf september 2011
September 2012

  • Omzet voor de periode oktober 2011 tot september 2012 bedraagt € 65. 
  • Omzet > € 50. Geen extra kosten. 

September 2013

  • Omzet voor de periode oktober 2012 tot september 2013 bedraagt € 30.
  • Omzet < € 50. Kosten: € 20 (€ 50-€ 30). 

September 2014

  • Omzet voor de periode oktober 2013 tot september 2014 bedraagt € 10. 
  • Omzet < € 50. Kosten: € 40 (€ 50-€ 10). 

Het contract is voor onbepaalde duur geldig. 

 

Belangrijke opmerking voor buitenlandse klanten

De algemene regel is dat diensten verstrekt aan een BTW-plichtige cliënt in principe geacht worden plaats te vinden in het land waarin de cliënt gevestigd is. Voor een dienst verstrekt aan bv. een Nederlandse BTW-plichtige cliënt, dient op basis van de B2B-hoofdregel geen (Belgische) BTW in rekening gebracht, maar moet de cliënt de Nederlandse BTW voldoen via zijn eigen BTW-aangifte.

Er bestaat echter één belangrijke afwijking op voormelde regel, namelijk: houdt de dienst verband met een onroerend goed dan is de plaats van de dienst in alle gevallen de plaats waar het onroerend goed gelegen is - zowel bij B2B-transacties als bij B2C-transacties - en moet de BTW van dat land aangerekend worden.

Aangezien de diensten die NV Tunnel Liefkenshoek levert betrekking hebben op een onroerend goed (tol voor de Liefkenshoektunnel) dient 21 % Belgische BTW aangerekend/gefactureerd te worden.

Gebruik Teletolkaart

In onderstaande filmpje zie je hoe je uw teletolkaart gebruikt.

Welke laan kiezen

 

 

U kan terecht in alle tollanen aangeduid met de gele tekst "ABONNEES".

Specifiek in de lanen  8, 7 en 6 maar ook in de lanen 3, 2 en 1.
Waarbij laan 1 is voorbehouden voor vrachtwagens en laan 6 voor personenwagens.
Zo geniet u onder alle omstandigheden van een vlotte doortocht

Partnership

U kan eventueel ook Teletolkaarten bekomen bij:

Transport en Logistiek Vlaanderen
Land Van Rodenlaan 20
9050 Gent
Tel: +32 9 210 82 10
Fax: +32 9 232 22 79
info@transportenlogistiekvlaanderen.be
www.transportenlogistiekvlaanderen.be