Veelgestelde vragen

Top 5

Hoe word ik abonneeklant?

U vult online de aanvraag in en betaalt de waarborg van € 40 per Teletolbadge. Na goedkeuring van uw aanvraag worden de Teletolbadges via DPD aan u verzonden.

Klik hier om klant te worden.

Hoe vraag ik als abonneeklant extra Teletolbadges aan?

Klik hier om extra Teletolbadges te bestellen.

In welke lanen krijg ik een ticket?

De lanen waar u een ticket kunt krijgen vindt u hier.

Hoe vraag ik een OBU voor de vrachtwagen aan?

Tunnel Liefkenshoek nv geeft zelf geen OBU's uit.

Belgische transporteurs en logistieke dienstverleners of buitenlandse transporteurs en logistieke dienstverleners met een Belgische vestiging kunnen de OBU aanvragen bij Transport en Logistiek Vlaanderen.

Buitenlandse transporteurs zonder Belgische vestiging dienen zich te wenden tot de respectievelijke verdelers van de OBU's. 

Wanneer is de Liefkenshoektunnel tolvrij?

De beslissing om de Liefkenshoektunnel tolvrij te maken, hangt af van een aantal strenge criteria.

Enkele voorbeelden:

     - Het moet gaan om een zeer ernstig en onvoorzien incident;

     - Het incident veroorzaakt grote verkeershinder;

     - Het traject van Liefkenshoek vormt een volwaardig alternatief om de verkeersafwikkeling op de Antwerpse Ring te bevorderen.

Wanneer de situatie aan o.a. deze criteria voldoet, kan het Vlaams Verkeerscentrum in samenspraak met de wegpolitie beslissen om de Liefkenshoektunnel tijdelijk tolvrij te maken.

Betaalmiddelen

Welke betaalmiddelen worden aanvaard?

Een overzicht van de betaalmiddelen en de lanen kan u hier terugvinden.

In welke lanen krijg ik een ticket?

De lanen waar u een ticket kunt krijgen vindt u hier.

Waar vind ik een overzicht van het tolplein?

Een overzicht van het tolplein kan u hier bekijken.

Tarieven

Welke voertuigen vallen onder categorie 1 en categorie 2?

Bij de bepaling van de categorie van de voertuigen aan de Liefkenshoektunnel wordt enkel rekening gehouden met de totale hoogte van het voertuig. De grens ligt op 3 meter. Voertuigen met een totale hoogte van 3 meter of meer vallen onder categorie 2 (dit kan het geval zijn met ondermeer grotere bestelwagens, bestelwagens met daklading, mobilhomes, ...).

Andere criteria (aantal assen, gebruik, lengte, gewicht, type rijbewijs of een combinatie ervan) worden niet gehanteerd om een categorie te definiëren!

Welke tarieven zijn er?

Een overzicht van de tarieven vindt u hier terug.

Wanneer is de Liefkenshoektunnel tolvrij?

De beslissing om de Liefkenshoektunnel tolvrij te maken, hangt af van een aantal strenge criteria.

Enkele voorbeelden:

     - Het moet gaan om een zeer ernstig en onvoorzien incident;

     - Het incident veroorzaakt grote verkeershinder;

     - Het traject van Liefkenshoek vormt een volwaardig alternatief om de verkeersafwikkeling op de Antwerpse Ring te bevorderen.

Wanneer de situatie aan o.a. deze criteria voldoet, kan het Vlaams Verkeerscentrum in samenspraak met de wegpolitie beslissen om de Liefkenshoektunnel tijdelijk tolvrij te maken.

Waar vind ik een overzicht van het tolplein?

Een overzicht van het tolplein kan u hier bekijken.

Waarom wordt er toeritdosering toegepast?

Bij grote verkeersdrukte en filevorming (vooral in de avondspits richting Nederland) wordt de verkeersaanvoer gelimiteerd door toeritdosering toe te passen. Hiermee proberen de tunneloperatoren er voor te zorgen dat er geen file ontstaat in de Liefkenshoektunnel. Om dat te realiseren worden ter hoogte van de tolinstallaties en rekening houdend met de verschillende betaalmogelijkheden, enkele tollanen afgesloten . Door de toepassing van voormelde maatregel wordt de (eventuele) file niet langer maar verplaatst zich van in de tunnel naar voor de tolinstallatie en neemt de veiligheid voor de tunnelgebruikers toe.

Werken

Wanneer vinden de volgende onderhoudswerken plaats?

Een overzicht van de geplande werken kan u hier terugvinden.

Tussen welke tijdstippen vinden de onderhoudswerken plaats?

De onderhoudsbeurten verlopen telkens volgens dezelfde procedure: op donderdag wordt de tunnelkoker richting Beveren afgesloten voor alle verkeer. Op vrijdag de tunnelkoker richting Stabroek. De respectievelijke rijrichtingen worden ter hoogte van de Liefkenshoektunnel volledig afgesloten voor alle verkeer om 21 uur, en dit tot ‘s anderendaags 5 uur. 

Welke omleidingsroute moet ik nemen?

Een overzicht van de omleidingsroutes kan u hier terugvinden.

Abonnement

Hoe word ik abonneeklant?

U vult online de aanvraag in en betaalt de waarborg van € 40 per Teletolbadge. Na goedkeuring van uw aanvraag worden de Teletolbadges via DPD aan u verzonden.

Klik hier om klant te worden.

Hoe vraag ik als abonneeklant extra Teletolbadges aan?

Klik hier om extra Teletolbadges te bestellen.

Hoe zeg ik mijn abonnement op?

Dit kan door het inleveren van de Teletolbadge(s) – per post of ter plaatse – zodat uw klantendossier volledig kan afgesloten worden en, na saldering van alle openstaande facturen, de waarborg van de badges kan worden teruggestort. De waarborg zal m.a.w. niet verrekend worden met de eindfactuur.

Aan het klantenloket (i-tol) bevindt zich een "dropbox" waar de inlevering van de Teletolbadge(s) op elk moment van de dag kan gebeuren.

Hoe wijzig ik mijn rekeningnummer?

Vul onderstaande mandaat in met je nieuwe bankgegevens, onderteken het document en mail dit naar klantenservice [at] liefkenshoektunnel.be (klantenservice[at]liefkenshoektunnel[dot]be).
Slechts na ontvangst van voormeld mandaat kunnen de gegevens aangepast worden.

Mandaat Sepa

 

Hoe een extra badgehouder bekomen?

Bijkomende badgehouders kunnen gratis bekomen worden bij de tolontvangers in de tolhuisjes of aan het klantenloket in het witte gebouw naast de tolinstallatie.

Is de Teletolbadge voertuig-en/of persoonsgebonden?

Nee, de Teletolbadge wordt enkel gekoppeld aan het klantnummer. Andere gegevens zoals gebruiker, nummerplaat, ... worden niet geregistreerd.

Moet een Teletolbadge jaarlijks hernieuwd worden?

Nee, de Teletolbadge dient niet jaarlijks hernieuwd te worden maar wordt na 5 jaar automatisch én gratis omgeruild voor een nieuw exemplaar.

Wanneer ontvang ik de factuur?

Er is een facturatiedrempel van € 100. Dit wil zeggen dat einde maand enkel automatisch een factuur wordt opgemaakt indien de omzet € 100 of meer bedraagt (in de maanden juni & december wordt om boekhoudkundige redenen de facturatiedrempel niet toegepast). Wanneer toch elke maand een factuur gewenst is, kan dit op eenvoudig schriftelijk verzoek. Let wel: per factuur wordt een extra administratieve kost van € 7 in rekening gebracht.

Vrachtwagen

Hoe vraag ik een OBU voor de vrachtwagen aan?

Tunnel Liefkenshoek nv geeft zelf geen OBU's uit.

Belgische transporteurs en logistieke dienstverleners of buitenlandse transporteurs en logistieke dienstverleners met een Belgische vestiging kunnen de OBU aanvragen bij Transport en Logistiek Vlaanderen.

Buitenlandse transporteurs zonder Belgische vestiging dienen zich te wenden tot de respectievelijke verdelers van de OBU's. 

Welke voertuigen vallen onder categorie 1 en categorie 2?

Bij de bepaling van de categorie van de voertuigen aan de Liefkenshoektunnel wordt enkel rekening gehouden met de totale hoogte van het voertuig. De grens ligt op 3 meter. Voertuigen met een totale hoogte van 3 meter of meer vallen onder categorie 2 (dit kan het geval zijn met ondermeer grotere bestelwagens, bestelwagens met daklading, mobilhomes, ...).

Andere criteria (aantal assen, gebruik, lengte, gewicht, type rijbewijs of een combinatie ervan) worden niet gehanteerd om een categorie te definiëren!

Welke tarieven zijn er?

Een overzicht van de tarieven vindt u hier terug.

Welke betaalmiddelen worden aanvaard?

Een overzicht van de betaalmiddelen en de lanen kan u hier terugvinden.

Niet gevonden wat je zocht? Neem dan contact op met onze klantendienst