Disclaimer

Disclaimer

De toegang en het gebruik van deze website zijn onderworpen aan de voorwaarden hieronder uiteengezet, waarmee de gebruiker zich door de loutere toegang en/of het gebruik ervan akkoord verklaart.

Aan de in deze website opgenomen informatie kunnen geen rechten ontleend worden.

NV Tunnel Liefkenshoek geeft geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid van de informatie die op of via deze website wordt verstrekt.

Indien u vergissingen of leemtes vaststelt in de informatie die op of via deze website beschikbaar is, wordt u verzocht dit te melden aan NV Tunnel Liefkenshoek.

NV Tunnel Liefkenshoek kan geen garanties geven op een technisch probleemloos gebruik van deze website of opgenomen links en is niet aansprakelijk voor enig gevolg van enig technisch probleem.

De informatie op deze website is eigendom van NV Tunnel Liefkenshoek en is beschermd door het auteursrecht. Het gebruik ervan is uitsluitend toegestaan voor persoonlijk, intern gebruik en mag geenszins gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

Elke beslissing tengevolge of in verband met het gebruik van deze website wordt beheerst door het Belgisch recht en uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd, onverminderd het recht van NV Tunnel Liefkenshoek om voor een andere bevoegde rechtbank te dagvaarden.