Privacy- en cookieverklaring

Privacy Statement

NV Tunnel Liefkenshoek, (hierna “Tunnel Liefkenshoek’, ‘wij’, ‘we’, ‘ons’, ‘onze’ genoemd) is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die op deze website worden verzameld.

Wij gaan zorgvuldig om met privacy en privacygevoelige gegevens binnen de grenzen van de vigerende privacywetgeving (waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 en de Wet betreffende de elektronische communicatie van 13/06/2005).

In dit Privacy & Cookie Statement informeren wij je over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om een individu te identificeren of die aan een individu kunnen worden gekoppeld. In het bijzonder informeert dit Privacy & Cookie Statement je over de wijze waarop wij persoonsgegevens van de gebruikers van deze website verwerken, evenals over de doeleinden van deze verwerking. In dat verband wordt ook stilgestaan bij de verschillende privacy rechten waarover je als gebruiker van deze website kan beschikken en de manier waarop je deze rechten kan uitoefenen.

Dit Privacy & Cookie Statement is van toepassing op alle activiteiten op deze website, behalve wanneer er voor een bepaalde digitale actie een afzonderlijk, specifiek privacy statement zou worden meegedeeld.

Welke persoonsgegevens verzamelt Tunnel Liefkenshoek?

Tunnel Liefkenshoek verzamelt de persoonsgegevens die u als gebruiker van deze website vrijwillig aan ons meedeelt, bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres bij het invullen van het contactformulier of het verzenden van een e-mail of de persoonsgegevens die u meedeelt bij de aanvraag van een Teletolbadge.

Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens door middel van cookies op onze website (neem hieronder een kijkje bij ‘Cookie Statement’ voor meer informatie), zoals bijvoorbeeld uw IP-adres, surfgedrag op de website, klikgedrag, locatiegegevens en cookie ID.

Voor welke doeleinden verwerkt Tunnel Liefkenshoek persoonsgegevens?

Tunnel Liefkenshoek verwerkt de persoonsgegevens verzameld via de website voor het behandelen van jouw vraag of suggestie aan ons bezorgd via het contactformulier of e-mail. Verder worden uw gegevens gebruikt voor het creëren en onderhouden van uw klantenaccount.

Aan wie verstrekt Tunnel Liefkenshoek persoonsgegevens?

Wij verstrekken alleen persoonsgegevens aan derden wanneer dit geoorloofd is volgens de vigerende privacywetgeving.

Jouw persoonsgegevens verzameld via de website worden verwerkt door een externe websitebeheerder hiertoe aangeduid door Tunnel Liefkenshoek. Verder werken we werken samen met Google Analytics om jouw persoonsgegevens te verzamelen door middel van trackingcookies (neem hieronder een kijkje bij ‘Cookie Statement’ voor meer informatie).

Hoe lang bewaart Tunnel Liefkenshoek persoonsgegevens?

Tunnel Liefkenshoek bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinden. Nadat je persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn, worden deze geanonimiseerd of op een veilige manier verwijderd.

Hoe kun je als gebruiker je privacy rechten uitoefenen?

Je hebt steeds het recht op inzage, verbetering van onjuistheden en het gedeeltelijk of volledige wissen van jouw persoonsgegevens, alsook het recht om toestemming in te trekken, bezwaar te uiten tegen (een deel van) de verwerking of om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

Hiervoor kan je steeds contact opnemen met de Functionaris voor Gegevensbescherming (DPO) van Tunnel Liefkenshoek, via neem contact op.

Geef duidelijk in het onderwerp van je e-mail aan dat het gaat om de uitoefening van een recht op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, met precisering van het recht dat je wil uitoefenen. Houd er rekening mee dat Tunnel Liefkenshoek in sommige gevallen aanvullende informatie kan verzoeken, zoals een kopie van uw identiteitskaart, teneinde uw identiteit deugdelijk vast te stellen.

Hoe worden je gegevens veilig bewaard en beschermd?

Je persoonsgegevens worden opgeslagen in een beveiligde bedrijfsomgeving die alleen toegankelijk is voor werknemers.

Je account is beveiligd met een paswoord om toegang door onbevoegden te vermijden. 

AVG - protocol mededeling persoonsgegevens.

protocol AWV
protocol BZA
protocol HVSW


Cookie Statement

Wat zijn cookies en soortgelijke technieken?

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens je bezoek aan een website in je randapparatuur wordt geplaatst of uitgelezen, bijvoorbeeld in de browser van je computer, tablet of smartphone. Via dit tekstbestand worden gegevens, soms persoonsgegevens, opgeslagen of geraadpleegd. Aan de hand van deze (persoons)gegevens kan je bij een later bezoek worden herkend.

JavaScripts en web beacons zijn voorbeelden van soortgelijke technieken, die samen met cookies zorgen dat een systeem informatie kan verzamelen (JavaScripts), deze in kleine, eenvoudige tekstbestandjes kan opslaan (cookies) en vervolgens kan versturen (web beacons). Een Software Development Kit (SDK) is ook een voorbeeld van een soortgelijke techniek dat ervoor kan zorgen dat Apps informatie verzamelen en opslaan op een smartphone of een tablet en die informatie versturen aan Tunnel Liefkenshoek of de websitebeheerder.

Voor welke doeleinden plaatst Tunnel Liefkenshoek Cookies?

De website kan cookies gebruiken voor de volgende doeleinden:

Analytische Cookies. Tunnel Liefkenshoek gebruikt Google Analytics om te kunnen analyseren hoe bezoekers onze website gebruiken: wanneer, hoelang wordt de website het meest bezocht, welke landen en welke pagina’s worden het meest bezocht. Tunnel Liefkenshoek kan bijvoorbeeld zo de gebruiksvriendelijkheid van een website verbeteren.

Voor welke domeinen vraagt Tunnel Liefkenshoek toestemming voor cookies?

Tunnel Liefkenshoek vraagt steeds per website (per domein) of je toestemming wilt geven voor cookies.

Welke (persoons)gegevens verzamelt Tunnel Liefkenshoek via Cookies?

Tunnel Liefkenshoek verzamelt anonieme gegevens van bezoekers: surf- en klikgedrag, technische kenmerken (zoals de browser die je gebruikt en de resolutie van jouw computerscherm), vanaf welke pagina je op de Tunnel Liefkenshoek Website bent gekomen, wanneer en hoe lang je onze website bezoekt of gebruikt, of je gebruik maakt van functionaliteiten van onze website, welke pagina's je bezoekt op onze website, ….

Anonieme gegevens worden 7 dagen bewaard.

Hoe kun je je verzetten tegen Cookies?

Door de instellingen van je browser te wijzigen, kun je aangeven dat jouw browser geen Cookies (van onze website) mag aanvaarden. Als jouw browser geen Cookies van onze website aanvaardt, krijg je mogelijk echter geen toegang tot bepaalde functionaliteiten van onze website of kun je mogelijk niet alle functionaliteiten gebruiken. Indien je je wilt verzetten tegen de Cookies van Google Analytics, kun je dit in je browser instellen door Cookies van Google (Analytics) via je browser te weigeren.

Indien u (bepaalde) cookies uitschakelt, is het mogelijk dat sommige delen van de website niet (optimaal) zullen werken en dat u niet alle functies op onze website kan gebruiken.

Hoe kun je contact opnemen met Tunnel Liefkenshoek?

Voor vragen of verzoeken kun je contact opnemen met de Functionaris voor Gegevensbescherming (DPO) van Tunnel Liefkenshoek, via neem contact op.