Komende werken

De Liefkenshoektunnel krijgt ook in 2023 regelmatig een grondige onderhoudsbeurt. Om de hinder voor de weggebruikers zo klein mogelijk te houden, gebeurt dat 's nachts.

De reguliere onderhoudsbeurten verlopen telkens volgens dezelfde procedure: op donderdag wordt de tunnelkoker richting Beveren afgesloten voor alle verkeer. Op vrijdag de tunnelkoker richting Stabroek. De respectievelijke rijrichtingen worden ter hoogte van de Liefkenshoektunnel volledig afgesloten voor alle verkeer om 21 uur, en dit tot 's anderendaags 5 uur. Reizigers worden dan ook verzocht hun reisweg hieraan aan te passen.

Raadpleeg de omleidingsroutes

Raadpleeg jaaroverzicht werken

Werken R2 en Beverentunnel door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV):

Het Agentschap Wegen en Verkeer zal binnenkort beginnen met het uitvoeren van herstellingswerken aan de R2 en het renoveren van de Beverentunnel. Dit kan leiden tot hinder met betrekking tot de bereikbaarheid van de Liefkenshoektunnel.

Meer informatie over beide projecten, inclusief de fasering van de werkzaamheden, is te vinden op: 

https://wegenenverkeer.be/beverentunnel

https://wegenenverkeer.be/werken/grote-onderhoudswerken-op-r2-tussen-aansluiting-e34-en-beverentunnel

 

Onderstaande informatie heeft enkel betrekking op werken in de Liefkenshoektunnel.
Voor informatie met betrekking tot de andere tunnels op de R2 (Beverentunnel en Tijsmanstunnel) kan u terecht op https://www.verkeerscentrum.be/werken/tunnelsluitingen.