Analyse totaal verkeer 2022

De verkeerscijfers 2024 per kwartaal met de procentuele verschillen in vergelijking met 2022.

Q1:  0 %

Q1 ten opzichte van vorig jaar:

  • personenwagens: + 0,4 %
  • vrachtwagens: - 0,4 %
  • totaal verkeer:  0 %
  • inkomsten: - 0,4 %

De negatieve tendens van de laatste 6 maanden van 2023 is in Q1 van 2024 gestopt. 

In januari 2024 nam het verkeer nog af met - 6 % ten opzichte van het jaar voordien. Oorzaak: in 2023 waren er problemen met de brugvoeg op het viaduct van Merksem waarbij LHT 65 uren tolvrij werd gemaakt. Het is bijgevolg “logisch” dat in de vergelijkbare periode zonder tolvrij de verkeersaantallen lager zijn.

In februari stijgt het aantal doortochten met + 6 % in vergelijking met 2023. De schrikkelmaand van 2024 draagt hieraan bij maar vooral het gemiddeld verkeer per dag ligt wel hoger dan een jaar voordien.

In maart zijn de verkeersaantallen gelijk aan het jaar voordien ondanks het feit dat maart 2023 2 weekenddagen minder telde.

Bijkomend zijn de werken in de Tijsmanstunnel (voorlopig) voltooid waardoor er opnieuw meer nachtverkeer geregistreerd wordt.

Ook op weekenddagen is het gebruik van LHT gestegen in vergelijking met 2023.

Verder opvallend in Q1:

  • Er is slechts 2 uren tolvrij gereden. Niet ten gevolge een ongeval maar ten gevolge boerenprotesten ter hoogte van het Sportpaleis.
  • Hoewel de verkeersaantallen in Q1 2023 en Q1 2024 quasi gelijk zijn, bedraagt het aantal file-uren in 2024 “maar” de helft van de file-uren in 2023.