Komende werken

De Liefkenshoektunnel krijgt ook in 2023 regelmatig een grondige onderhoudsbeurt. Om de hinder voor de weggebruikers zo klein mogelijk te houden, gebeurt dat 's nachts.

De reguliere onderhoudsbeurten verlopen telkens volgens dezelfde procedure: op donderdag wordt de tunnelkoker richting Beveren afgesloten voor alle verkeer. Op vrijdag de tunnelkoker richting Stabroek. De respectievelijke rijrichtingen worden ter hoogte van de Liefkenshoektunnel volledig afgesloten voor alle verkeer om 21 uur, en dit tot 's anderendaags 5 uur. Reizigers worden dan ook verzocht hun reisweg hieraan aan te passen.

Raadpleeg de omleidingsroutes

Raadpleeg jaaroverzicht werken

Cookies