De tunnel heeft een totale lengte van 1.374 m en telt twee rijstroken per rijkoker. De rijstroken zijn elk 3,75 m breed; in elke tunnelkoker is een pechstrook aanwezig.

De tunnel is speciaal ontworpen om ADR transporten veilig te kunnen verwerken; alleen vervoer van producten waarvoor een vergunning noodzakelijk is moeten voorafgaand contact opnemen met onze diensten.

De vrije doorrijhoogte in de kokers is beperkt tot 5,10 m; de maximale breedte van uitzonderlijke transporten mag de 7,5 m niet overschrijden.

Rechts van de rijrichting zijn in elke koker van de tunnel vluchtdeuren voorzien, die toegang geven tot de vluchtgangen.

De tunnel is van het afgezonken type. In een speciaal daartoe uitgegraven droogdok - het huidige Vrasenedok - werden de acht moten van de tunnel, elk 142 meter lang, geprefabriceerd en nadien over de Schelde met sleepboten tot op de definitieve plaats van afzinken vervoerd. Deze 8 elementen vormen samen met de ter plaatse gemaakte tunnelinritten op de beide Schelde oever een onmisbare schakel van de R2.

Overzicht Liefkenshoektunnel
Cookies