Werken

 

Komende werken

Werken richting Gent op 18 februari 2022

Koker richting Gent afgesloten

18 februari 2022: koker richting Gent afgesloten voor alle verkeer van 21 uur tot zaterdagmorgen 5.00 uur.

Geen verkeer mogelijk tussen Tijsmanstunnel en Beverentunnel rijrichting Gent.
Bidirectioneel verkeer wordt NIET meer toegestaan om veiligheidsredenen.

Jaarplanning 2021/2022

Belangrijke wijziging (NIEUW):

De Liefkenshoektunnel krijgt ook in 2021 regelmatig een grondige onderhoudsbeurt. Om de hinder voor de weggebruikers zo klein mogelijk te houden, gebeurt dat 's nachts.

De onderhoudsbeurten verlopen telkens volgens dezelfde procedure: op donderdag wordt de tunnelkoker richting Beveren afgesloten voor alle verkeer. Op vrijdag de tunnelkoker richting Stabroek. De respectievelijke rijrichtingen worden ter hoogte van de Liefkenshoektunnel volledig afgesloten voor alle verkeer om 21 uur, en dit tot ‘s anderendaags 5 uur. Reizigers worden dan ook verzocht hun reisweg hieraan aan te passen.

Bidirectioneel verkeer wordt NIET meer toegestaan om veiligheidsredenen.

Data 2022:

Donderdag 13 januari 2022
Vrijdag 14 januari 2022

Vrijdag 18 februari 2022

Donderdag 24 maart 2022
Vrijdag 25 maart 2022

Donderdag 21 april 2022
Vrijdag 22 april 2022

Donderdag 19 mei 2022
Vrijdag 20 mei 2022

Donderdag 16 juni 2022
Vrijdag 17 juni 2022

Donderdag 1 september 2022
Vrijdag 2 september 2022

Donderdag 6 oktober 2022
Vrijdag 7 oktober 2022

Donderdag 24 november 2022
Vrijdag 25 november 2022

Donderdag 15 december 2022
Vrijdag 16 december 2022

Omleidingsroute

ADR omleidingsroute vanuit Gent richting Antwerpen

Omleidingsroute vanuit Gent richting Antwerpen

 

ADR omleidingsroute vanuit Antwerpen naar Gent

Omleidingsroute vanuit Antwerpen naar Gent