Werken

 

Komende werken

Werken van 19 april tot en met 30 april 2021

Gedeeltelijk afgesloten

Er zijn werken ingepland in de Liefkenshoektunnel van maandag 19 april tot en met vrijdag 30 april 2021, telkens van 20 uur tot 5 uur.

Werken richting Gent op 22 april 2021

Koker richting Gent afgesloten

22 april 2021: koker richting Gent afgesloten voor alle verkeer van 21 uur tot vrijdagmorgen 5.00 uur.

Geen verkeer mogelijk tussen Tijsmanstunnel en Beverentunnel rijrichting Gent.
Bidirectioneel verkeer wordt NIET meer toegestaan om veiligheidsredenen.

Werken richting Nederland op 23 april 2021

Koker richting Nederland afgesloten

23 april 2021: koker richting Nederland afgesloten voor alle verkeer van 21 uur tot zaterdagmorgen 5.00 uur.

Geen verkeer mogelijk tussen Beverentunnel en Tijsmanstunnel rijrichting Nederland.
Bidirectioneel verkeer wordt NIET meer toegestaan om veiligheidsredenen.

Werken richting Gent op 27 mei 2021

Koker richting Gent afgesloten

27 mei 2021: koker richting Gent afgesloten voor alle verkeer van 21 uur tot vrijdagmorgen 5.00 uur.

Geen verkeer mogelijk tussen Tijsmanstunnel en Beverentunnel rijrichting Gent.
Bidirectioneel verkeer wordt NIET meer toegestaan om veiligheidsredenen.

Jaarplanning 2021

Belangrijke wijziging (NIEUW):

De Liefkenshoektunnel krijgt ook in 2021 regelmatig een grondige onderhoudsbeurt. Om de hinder voor de weggebruikers zo klein mogelijk te houden, gebeurt dat 's nachts.

De onderhoudsbeurten verlopen telkens volgens dezelfde procedure: op donderdag wordt de tunnelkoker richting Beveren afgesloten voor alle verkeer. Op vrijdag de tunnelkoker richting Stabroek. De respectievelijke rijrichtingen worden ter hoogte van de Liefkenshoektunnel volledig afgesloten voor alle verkeer om 21 uur, en dit tot ‘s anderendaags 5 uur. Reizigers worden dan ook verzocht hun reisweg hieraan aan te passen.

Bidirectioneel verkeer wordt NIET meer toegestaan om veiligheidsredenen.

Data:

Donderdag 14 januari 2021
Vrijdag 15 januari 2021

Donderdag 25 februari 2021
Vrijdag 26 februari 2021

Donderdag 25 maart 2021
Vrijdag 26 maart 2021

Donderdag 22 april 2021
Vrijdag 23 april 2021

Donderdag 27 mei 2021
Vrijdag 28 mei 2021

Donderdag 24 juni 2021
Vrijdag 25 juni 2021

Donderdag 16 september 2021
Vrijdag 17 september 2021

Donderdag 21 oktober 2021
Vrijdag 22 oktober 2021

Donderdag 25 november 2021
Vrijdag 26 november 2021

Donderdag 16 december 2021
Vrijdag 17 december 2021

Omleidingsroute

ADR omleidingsroute vanuit Gent richting Antwerpen

Omleidingsroute vanuit Gent richting Antwerpen

 

ADR omleidingsroute vanuit Antwerpen naar Gent

Omleidingsroute vanuit Antwerpen naar Gent