Werken

 

Komende werken

Werken richting Gent op 19 november 2020

Koker richting Gent afgesloten

19 november 2020: koker richting Gent afgesloten voor alle verkeer van 21 uur tot vrijdagmorgen 5.00 uur.

Geen verkeer mogelijk tussen Tijsmanstunnel en Beverentunnel rijrichting Gent.
Bidirectioneel verkeer wordt NIET meer toegestaan om veiligheidsredenen.

Werken richting Nederland op 20 november 2020

Koker richting Nederland afgesloten

20 november 2020: koker richting Nederland afgesloten voor alle verkeer van 21 uur tot zaterdagmorgen 5.00 uur.

Geen verkeer mogelijk tussen Beverentunnel en Tijsmanstunnel rijrichting Nederland.
Bidirectioneel verkeer wordt NIET meer toegestaan om veiligheidsredenen.

Werken richting Gent op 10 december 2020

Koker richting Gent afgesloten

10 december 2020: koker richting Gent afgesloten voor alle verkeer van 21 uur tot vrijdagmorgen 5.00 uur.

Geen verkeer mogelijk tussen Tijsmanstunnel en Beverentunnel rijrichting Gent.
Bidirectioneel verkeer wordt NIET meer toegestaan om veiligheidsredenen.

Werken richting Nederland op 11 december 2020

Koker richting Nederland afgesloten

11 december 2020: koker richting Nederland afgesloten voor alle verkeer van 21 uur tot zaterdagmorgen 5.00 uur.

Geen verkeer mogelijk tussen Beverentunnel en Tijsmanstunnel rijrichting Nederland.
Bidirectioneel verkeer wordt NIET meer toegestaan om veiligheidsredenen.

Jaarplanning 2020

Belangrijke wijziging (NIEUW):

De Liefkenshoektunnel krijgt ook in 2020 regelmatig een grondige onderhoudsbeurt. Om de hinder voor de weggebruikers zo klein mogelijk te houden, gebeurt dat 's nachts.

De onderhoudsbeurten verlopen telkens volgens dezelfde procedure: op donderdag wordt de tunnelkoker richting Beveren afgesloten voor alle verkeer. Op vrijdag de tunnelkoker richting Stabroek. De respectievelijke rijrichtingen worden ter hoogte van de Liefkenshoektunnel volledig afgesloten voor alle verkeer om 21 uur, en dit tot ‘s anderendaags 5 uur. Reizigers worden dan ook verzocht hun reisweg hieraan aan te passen.

Bidirectioneel verkeer wordt NIET meer toegestaan om veiligheidsredenen.

Data:

Donderdag 16 januari
Vrijdag 17 januari

Donderdag 13 februari
Vrijdag 14 februari

Donderdag 19 maart -> geannuleerd
Vrijdag 20 maart -> geannuleerd

Donderdag 23 april
Vrijdag 24 april

Donderdag 28 mei -> geannuleerd
Vrijdag 29 mei -> geannuleerd

Donderdag 25 juni
Vrijdag 26 juni

Donderdag 3 september
Vrijdag 4 september

Donderdag 8 oktober -> geannuleerd
Vrijdag 9 oktober -> geannuleerd

Donderdag 19 november
Vrijdag 20 november

Donderdag 10 december
Vrijdag 11 december

Omleidingsroute

ADR omleidingsroute vanuit Gent richting Antwerpen

Omleidingsroute vanuit Gent richting Antwerpen

 

ADR omleidingsroute vanuit Antwerpen naar Gent

Omleidingsroute vanuit Antwerpen naar Gent